PRODUKTE

FINANSIËLE DIENSTE

LANGTERMYNVERSEKERING

Lewensdekking                                                           Begrafnispolisse

Ongeskiktheidsdekking                                                Ongeluksdekking

Kritieke Siekte dekking                                                 Skuld / verband dekking

Inkomste Beskerming                                                        

KORTTERMYNVERSEKERING

Persoonlike Motor en Huis versekering                            Kommersiële Besigheidsversekering                          

BOEDELBEPLANNING

Opstel van testamente                                                  Boedelbereddering                                                        Opstel van trustaktes

5.gif

LAAI WEBBLAD

AFTREE BEPLANNING

Voor aftrede beplanning                                               Na aftrede beplanning

BESIGHEIDSVERSEKERING

Koop en Verkoop Polisse                                                    Voorwaardelike Aanspreeklikheids polisse

Sleutelman Polisse

WERKNEMERSVOORDELE

Pensioen Fonds                                                                   Groepsvoordele Skemas

Voorsorg Fonds                                                                   Mediese Fondse

BELEGGINGSADVIES

Aftree Annuïteit                                                           Uitkeerpolisse                                                           Lewende Annuïteite

Spaarplanne                                                              Fonds van Fondse                                                      Aandeelbeleggings

Effektetrusts                                                                 “Wrap” Fondse                                                        Internasionale Lewens

                                                                                                                                                               “Wrapper” produkte

ONS VENNOTE

Liberty                                        PPS                                         Mutual & Federal                          Avbob

Sanlam                                      Discovery                                 Santam                                       Hollard

Momentum                                 Stanlib                                     Zurich

Old Mutual                                Glacier                                     

Oor die afgelope paar jaar het ons met heelwat besigheidsvennote hande gevat om te verseker dat ons, as finansiële adviseurs, ons kliënte die beste en betroubaarste finansiële produkte in die mark kan aanbied. Ontmoet ons besigheidsvennote:

BEPALINGS & VOORWAARDES

© 2018 by S-Bro.  Trots Ontwerp deur PIXILLUSIONS

S-BRO MAKELAARS FINANSIËLE ADVISEURS (EDMS) BPK (FSCA kategorie 1: Nr: 28524) (Reg nr: 2001/010379/07)